Lad et misbrugscenter hjælpe dig og din misbrugsramte pårørende

03 juni 2022
Astrid Pedersen

advertorial

Er du i et forhold med en misbrugsramt person, og bor I måske endda under samme tag? Så kender du sikkert alt til den sorg og skam som følger med det at være nær pårørende til en misbruger.

Uanset om din misbrugsramte samlever er alkoholiker, eller om misbruget skyldes en afhængighed af receptpligtig medicin, hårde stoffer eller hash, vil et afhængigheds betinget misbrug uvægerligt slide på et forhold. Måske har du tillært dig et særligt adfærds mønster som er centreret omkring din kæreste eller ægtefælles cyklus.

Du har sikkert også mere end én gang løjet for at dække over vedkommende når han eller hun var for påvirket eller abstinens ramt til at kunne varetage sit job eller deltage i en social begivenhed. Og du er helt sikkert vant til at skulle gå som på æggeskaller når din pårørende sover rusen ud.

Hjælp din misbrugsramte pårørende på den rigtige måde

Hvis du kan nikke genkendende til oven for stående beskrivelse af dine handlinger i hjemmet er du ramt af det der kaldes medmisbruger adfærd. På engelsk kalder man det enabling behaviour, altså en adfærd som sætter den misbrugsramte i stand til at fortsætte sit misbrug og dermed understøtter afhængigheden.

Misbrugscenter

Måske føler du at du på den måde hjælper din kæreste eller ægtefælle. Men det gør du ikke – snarere tvært imod. Hvis misbruget får lov at fortsætte vil det før eller siden få fatale konsekvenser.

Et misbrug går ikke over af sig selv, men vil blot eskalere indtil alt er tabt. Og derfor bør du i stedet træde i karakter således at den misbrugsramte person kan få den hjælp han eller hun i virkeligheden har brug for.

Få hjælp til afvænning på et misbrugscenter

Hos Behandlingscenter Stien kan du altid få rådgivning omkring hvordan du motiverer din pårørende til at gå i alkoholbehandling. Læs mere på https://behandlingscenter-stien.dk.

Flere Nyheder